.RU

4. Мерки и мероприятия за решаване на екологичните проблеми по компоненти - План за действие 97 Използвана литература 156


^ 4. Мерки и мероприятия за решаване на екологичните проблеми по компоненти
В последните години (2007-2009 г.) Столична община е автор и възложител на базови документи за решаване на екологичните проблеми по отделните компоненти на околната среда. Достатъчно пълно и ясно в различните програми и проекти са дефинирани проблемите и мерките за тяхното отстраняване. Основни общински разработки за решаване на проблеми на Столична община са: Общински програми за качеството на атмосферния въздух; ОП “Управление на дейностите по отпадъци на територията на Столична община” и Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на СО; Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на СО, Програма за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на СО/, Общия устройствен план, Закона за защита от шума, План за развитие на Столична община, Наредба за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община.


Таблица № 4-1

^ УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


^ Столична общинска администрация

тел/
номератор 9377 (303)

Кмет

Столична община

Московска 33

987 3579, в.261
Служител по СИ

Служител по сигурността на информацията

Московска 33

981 0259, в.400
факс: 981 0247, vsimeonov@sofia.bg
 

Сектор "Сигурност"

 

Московска 33, ст. 410А

987 6503, 981 0247, 981 0259, в. 273, 398, 400
 

Сектор "Столична регистратура за класифиц. информация"

 

Московска 33

981 0247, 981 0259, 987 6503, в. 273, 398, 400
Директор

Дирекция "Вътрешен ОДИТ"

Московска 33

в. 504

Заместник-кмет

Направление "Законност и обществен ред, координация и контрол"

Московска 33

987 1487, в.362,
jnenkova@sofia.bg

Директор

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Московска 33

988 4203, в.539, sttsankova@sofia.bg

Директор

Дирекция "Координация и контрол"

Московска 33, ет.2, ст. 211

987 4209, в. 435,
факс: 981 0703

Началник

Отдел "Административна координация"

Московска 33, ет.2, ст. 211

-, в.425,
vlazarov@sofia.bg

Началник

Сектор "Приемна"

11-ти август 4

987 3519, в. 450, kari@sofia.bg
Пресцентър

Московска 33, ст. 207

тел.: 987-94-14
Факс: 981-10-80 presscenter@sofia.bg

Директор

Дирекция "Сигурност и обществен ред"

Московска 33

323, etanev@sofia.bg

Началник

Отдел "ОМбП и управление при кризи"

"Московска"No 33

980 9937, в.544, dminchev@sofia.bg

Началник

Отдел "Обществен ред и сигурност"

Бенковски 12

в. 328

Началник

Сектор "Жалби и сигнали"

Московска 33

в. 234

Директор

Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

Париж 1,
ет.1, ст.3

986 1221, 9377 в.369,
факс: 986 1221 vzary@sofia.bg

Началник

Отдел "Концесиониране"

Московска 33
Началник

Отдел "Концесионен контрол"

Париж 3,
ет.1, ст.205

980 9859, 9377 в.503
sangelov@sofia.bg

Началник

Отдел "Обществени поръчки"

Париж 1,
ет.1, ст.2

9377 545
dkalaijiiska@sofia.bg

Началник

Сектор "Търгове"

Париж 3,
ет.2, ст.208

981 3522, 9377 в.304 ddobreva@sofia.bg

Директор

Дирекция "Логистика"

ул. "Дамян Груев" 8-а

988 0027, в.580
факс: 952 1413
soopvu@abv.bg

Началник

Отдел "Стопанска логистика"

ул. "Дамян Груев" 8-а

988 0027, в.580

Началник

Отдел "Инженерна логистика"

ул. "Дамян Груев" 8-а

988 0027, в.580

Диспечери

Диспечерски център

Московска 33

987 5555, 987 9440,
9377 464, в.464

Диспечери

Горещ телефон

Московска 33

9 1264, в. 575

Началник

Общинска полиция

ул. Доспат 70

982 77170

Началник

Отдел "Гражданска защита"

Бенковски 12

981 1701
в. 282

Дежурни

Отдел "Гражданска защита"

 

Бенковски 12

988 0435

Заместник-кмет

Направление "Финанси, стопанска дейност, европейски програми и проекти"

Московска 33

987 7079, в.229,
mgerdjikov@sofia.bg

Главен счетоводител

 

Париж 1

980 9862, в.546

Директор

Дирекция "Финанси"

Париж 1

980 2878,
в.451

Началник

Отдел "Сборен бюджет"

Париж 1

9377 521, в.521, jstankova@sofia.bg

Началник

Отдел "Финансово-счетоводен"

Париж 1

988 5904, в.250

Началник

Отдел "Общ баланс на капиталовите разходи"

Париж 1

9377 412, в.412, iguginska@sofia.bg

Началник

Отдел "Контролно-методически"

Париж 1

988 5904, в.250

Директор

Дирекция "Европейски програми и проекти"

Московска 33, ет.1, ст. 104

9377 286, в.286,
Факс: 988 5132
nnikolova@sofia.bg

Директор

Дирекция "Регулиране на търговската дейност"

Оборище 44, ет.4

943 3544, в.8123

Началник

Отдел "Данъци, такси и защита на потребителите"

Оборище 44, ет.4

943 3617, в.8125

Началник

Сектор "Регистрация, сертификация, пазари"

Оборище 44, ет.4

846 8781, в.8147

Директор

Дирекция "Общинска икономика"

Московска 33, ет. 3

981 0655, 9377, в.431
факс: 981 0655 dtzaneva@sofia.bg

Директор

Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси"

Бенковски 12

986 2098, в.696

Началник

Отдел "Методология и контрол"

Бенковски 12

9377 319

Началник

Отдел "Информационно обезпечаване и отчетност"

Бенковски 12

987 4259, в. 697

Началник

Отдел "МДТ Сердика"

бул. "Мария Луиза" 88

931 0984; 931 1478; 931 1487

Началник

Отдел "МДТ Овча купел"

бул. "Цар Борис III" 136

955 5839; 955 5869

Началник

Отдел "МДТ Възраждане"

бул. "Константин Величков" бл. 61, вх.В

920 1384; 920 1381; 920 0631

Началник

Отдел "МДТ Оборище"

ул. "Силистра" 8

943 3441; 943 4821; 943 4853

Началник

Отдел "МДТ Красна поляна"

бул. "Възкресение" 1А

920 1811; 920 1624; 920 0275

Началник

Отдел "МДТ Илинден"

ж.к. "Захарна фабрика" 51

821 1271; 821 1267; 821 1265

Началник

Отдел "МДТ Младост"

жк “Младост” 1 бл. 47

974 5039; 974 3868; 974 3735

Началник

Отдел "МДТ Студентски"

ж.к."Студентски град" бл. 5

968 6065; 868 7194

Началник

Отдел "МДТ Искър"

бул. "Кръстю Пастухов" 18

979 0572; 979 0450

Началник

Отдел "МДТ Банкя"

гр. Банкя, ул. "Княз Борис" 5

997 7550; 997 7129; 997 7045

Началник

Отдел "МДТ Люлин"

жк Люлин III, ул. 309, сграда на соц.подпомагане

925 2538; 925 2539

Началник

Отдел "МДТ Надежда и Връбница"

ул. "Дравски бой" 6

836 4327; 836 8793; 836 8629

Началник

Отдел "МДТ Средец и Триадица"

ул. "Гурко" 12

980 0691; 980 5096; 980 3449

Началник

Отдел "МДТ Лозенец"

бул. "Васил Левски" 2

980 0912; 980 2197; 980 0913

Началник

Отдел "МДТ Изгрев"

ул. "Чехов" 16А

971 2847; 971 2896

Началник

Отдел "МДТ Слатина"

бул. "Шипченски проход" 67

971 2694; 971 4684; 971 3168

Началник

Отдел "МДТ Красно село"

бул. "Цар Борис III" 124

955 7325; 955 7260

Началник

Отдел "МДТ Подуяне"

ул. "Плакалница" 51

847 7987; 840 9001

Началник

Отдел "МДТ Кремиковци"

кв. Ботунец

994 5671; 994 5672; 994 5677

Началник

Отдел "МДТ Нови Искър"

гр. Нови Искър, Битов комбинат

991 3108; 991 4730

Началник

Отдел "МДТ Витоша"

бул. "Цар Борис III" 215, ет. 11

955 5910; 955 4028

Началник

Отдел "МДТ Панчарево"

с. Панчарево, бул. "Самоковско шосе" 15

974 9302; 974 9301

Началник

Сектор "Реклама"

Париж 3

986 2166, в. 209, eradev@sofia.bg

Заместник-кмет

Направление "Инвестиции и строителство"

Московска 33

987 9523, в.206, isavina@sofia.bg

Директор

Дирекция "Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност"

Париж 5, ет.1, ст.2

9377 327, в.327, тел./факс: 9377 227,

Директор

Дирекция "Инженерна инфраструктура"

Париж 5

9377 406, в.406 mlazarova@sofia.bg

Директор

Дирекция "Инвестиции и инвестиционна политика"

пл. "Славейков" 6, ет.3, ст.6

986 2260, в.129,
факс: 8100 479 ezheleva@sofia.bg

Заместник-кмет

Направление "Транспорт и транспортни комуникации"

ул. Московска 33

986 1008, в.240, e-mail acvetkov@sofia.bg

Директор

Дирекция "Транспорт"

ул.Будапеща 17, ет.6

983 6742,
факс: 981 0250 gdiankov@sofia.bg

Началник

Отдел "Транспортна дейност-междуселищни и таксиметрови превози"

ул. Будапеща 17, ет.6

983 6742, 9377-500 gchakyrov@sofia.bg

Началник

Отдел "Масов градски транспорт, корабоплавателен и технически надзор"

ул. Будапеща 17, ет.6

 

Директор

Дирекция "Транспортна инфраструктура"

ул. Будапеща 17

986 1359, 983 1580,
в. 102
факс: 980 1845

Началник

Отдел "Организация и безопасност на движението"

ул.Будапеща 17

983 1580, 986 1359, pnestorov@sofia.bg

Началник

Сектор "Информационно обезпечаване"

ул. Будапеща 17

983 1580, в. 110, 120, aleksiev@sofia.bg

Началник

Отдел "Изграждане и ремонт на пътната инфраструктура"

ул. Будапеща 17

986 1359, 983 1580,
в. 103, kkrachunov@sofia.bg

Началник

Сектор "Инвестиционна дейност"

ул. Будапеща 17

986 1359, 983 1580, в.123, kdimitrov@sofia.bg

Началник

Сектор "Текущ ремонт и поддържане"

ул. Будапеща 17

986 1359, 983 1580, в.119

Заместник-кмет

Направление "Зелена система, екология и земеползване"

Московска 33

980 9851, в.351
mboyadjiyska@sofia.bg

Директор

Дирекция "Зелена система"

П. Каравелов 5

952 2864,
факс 952 2978

Директор

Дирекция "Общински земи, гори и поземлени отношения"

Париж 5

981 0260, в. 586
nmakarova@sofia.bg

Началник

Отдел "Управление на общински водни обекти"

 

 

Директор

Дирекция "Околна среда"

Париж 5

981 1078, 9377 в.403,
факс: 981 1078 ptraykov@sofia.bg

Началник

Отдел "Управление на отпадъците"

Париж 5

9377 в. 353 svmarkova@sofia.bg

Началник

Отдел "Управление на компонентите на околната среда"

Париж 5

986 1132, 9377 в.585 slavib_78@abv.bg

Заместник-кмет

Направление "Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности "

Московска 33

980 2480, в.214

Директор

Дирекция "Здравеопазване"

Париж 3

981 0743, в.472

Директор

Дирекция "Социални дейности"

бул.Мария Луиза 88, ет.5

8035 900, dsa@mbox.contact.bg

Началник

Отдел "Интеграция и социална адаптация"

Зона Б-5, бл.4

920 1464

Заместник-кмет

Направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости"

 

Московска 33

тел: 988-19-28
в. 440,
факс: 988 0051 jfandakova@sofia.bg

Директор

Дирекция "Култура"

пл. Славейков 4, ет.4, ст. 407

9377 в.523, 988 2008
факс: 986 2099
bejanska_galina@abv.bg

Директор

Дирекция "Образование"

Оборище 44

943 3183, в. 8121,
факс: 943 3307

Директор

Дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм"

ул. Оборище 44, ет.4, ст. 1

946 1412

Секретар на СО

Направление "Общинска администрация"

Московска 33

981 1079, 986 4477, в.302,

Началник

Отдел "Информационни системи, технически средства и комуникация"

Московска 33

981 0651, в.365

Началник

Отдел "Деловодно обслужване и архив"

Московска 33

981 0657, 9377 441, в.441, klavdia@sofia.bg

Директор

Дирекция "Общинска собственост"

Московска 41

9377 260, в.260, mpramatarova@sofia.bg

Началник

Отдел "Жилищен фонд и компенсации по ЖСВ"

Московска 41

981 2344, в.210, ikaramfilova@sofia.bg

Началник

Отдел "Придобиване и разпореждане с общ. собственост"

Московска 41

981 0204, в.513, mprodanova@sofia.bg

Директор

Дирекция "Секретариат на СОС"

Московска 33

981 1043, в. 401, bgenov@sofia.bg

 

Отдел "Организационен"

Московска 33

981 0661, 987 1040, 988 4174, в. 572, 384, 468, 469, 321
Отдел "Информационно обслужване и пресцентър"

Московска 33

 

Началник

Отдел "Правно обслужване"

Московска 33

 

Директор

Дирекция "Човешки ресурси"

Московска 33

9377 253,
факс: 9377 481
avasilev@sofia.bg

Главен архитект

Направление "Архитектура и градоустройство"

Сердика 5

9238 310, 980 6741, 981-13-21

Директор

Дирекция "Архитектура и градоустройство"

Сердика 5

987 3345, в.250

Главен инженер
Сердика 5

980 6055, в. 206

Началник

Отдел "Градоустройство"

Сердика 5

981 0001, в.210

Началник

Отдел "Архитектура"

Сердика 5

980 5545, в.222

Началник

Отдел "Комуникации и транспорт"

 

Сердика 5

988 2993, в.301

Началник

Отдел "Инженерни мрежи"

Сердика 5

988 2993, в.301

Началник

Отдел "Териториално планиране"

Сердика 5

987 9728, в. 220

Началник

Отдел "Преместваеми съоражения и реклама"

Сердика 5

в. 253

Директор

Дирекция "Контрол по строителството"

Сердика 5

987 0153, в. 240

Началник

Отдел "Регистрация на строежи"

Сердика 5

в. 249

Началник

Отдел "Оперативна дейност"

Сердика 5

в. 270

Началник

Отдел "Координация и строителен контрол"

Сердика 5

 

Директор

Дирекция "Софийски кадастър"

Сердика 5, ет. 4

9238 360
тел./факс: 981 2516

Началник

Отдел "Обществени поръчки и контрол на качеството"

Сердика 5

9238 269

Началник

Отдел "Поддържане на кадастрални планове"

Сердика 5

9238 266

Началник

Отдел "Административно-техническо обслужване"

Сердика 5

9238 263

Директор

Дирекция "Административна"

 

Сердика 5

 

Началник

Отдел "Правен"

Сердика 5

980 2328, в. 292

Началник

Сектор "Административно обслужване"

Сердика 5

988 3502

Началник

Сектор "Процесуално представителство"

Сердика 5

988 3502

Началник

Сектор "Инвестиционно отчуждаване"

пл. Славейков 6

988 1807

Директор

Дирекция "Инвестиционно отчуждаване"

пл. Славейков 6, ет. 4

8100 464, в.103
тел./факс: 987 8089
toniatasheva@abv.bg

Началник

Отдел "Отчуждаване и обезщетяване"

пл. Славейков 6, ет.4, ст.4

8100 463, 981 0947,
в. 111

Началник

Отдел "Ценообразуване и оборотен фонд"

пл. Славейков 6, ет.4, ст.8

8100 467, в. 104
^ Столичен инспекторат
Директор

Столичен инспекторат

ул.Париж 5

9377 230
факс: 9377 221

Зам. директор

Столичен инспекторат

ул.Париж 5

9377 409

Началник

Отдел "Контрол на инженерната инфраструктура"

ул.Париж 5

9377 501

Началник

Отдел "Контрол по опазване на околната среда"

ул.Париж 5

9377 502

Началник

Отдел "Контрол по транспорта и комуникациите"

ул.Париж 5

9377 409

Началник

Отдел "Контрол на търговската и рекламната дейност"

ул.Париж 5

9377 409

Началник

Отдел "Оперативен контрол"

ул.Париж 5

9377 566
Проблематиката свързана със същността на изготвената Програма за опазване на околната среда на територията на Столична община се ръководи от Заместник-кмет –Направление “Зелена система, екология и земеползване”, Директор – Дирекция “Зелена система” Директор –Дирекция “Общински земи, гори и поземлени отношения” Началник Отдел “Управление на общински водни обекти” Директор Дирекция “Околна среда” Началник Отдел “Управление на отпадъците” Началник Отдел “Управление на компонентите на околната среда”.

Цитираните служби разполагат с високо квалифицирани кадри с възможности за ефективно планиране, доказано във времето в различни документи както и с възможности за вземане на управленски решения по всички проблеми свързани със състоянието на околната среда на територията на Общината, както и набелязване на конкретни мероприятия за решаване на отделните проблеми. Следва да се отбележи, че посоченото е постигнато и с умението за сътрудничество с централни и регионални органи от компетенцията на които са въпроси на опазване на околната среда.

В дейността на службите от Направление “Зелена система, Екология и земеползване” ефективно и своевременно са прилагани методи и подходи за информиране на обществеността по възникнали екологични проблеми и мерките за тяхното отстраняване.


4-perechen-voprosov-k-zachetu-programma-disciplini-ekonomiko-pravovie-aspekti-finansovoj-deyatelnosti-dlya-napravleniya.html
4-perspektivi-razvitiya-obshestva-godovoj-otchyot-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-samaranefteprodukt-avtomatika-za-2009.html
4-pervij-otryad-razvedchikov-perevod-s-anglijskogo-k-semenov-posvyashaetsya-nensi-penn-monro-moej-zhene-chya-neustannaya.html
4-plan-eksperimentalnoj-i-nauchno-issledovatelskoj-raboti-po-plan-raboti-kafedri-nachalnogo-i-esteticheskogo.html
4-plan-prakticheskih-zanyatij-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-specialnosti-080109-buhgalterskij-uchet.html
4-plan-seminara-po-teme-metodicheskie-rekomendacii-k-discipline-osnovi-teorii-kommunikacii.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-provedeniya-obshestvennogo-foruma-dialoga-atomnaya-energiya-obshestvo-bezopasnost.html
 • spur.bystrickaya.ru/malta-sprachcaffe-sent-dzhulians-13-17-let-vozmozhnie-dati-zaezdov-s-1806-po-2808-po-cubbotam.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zdravstvujte-dorogoj-i-uvazhaemij-chitatel-stranica-5.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rossiya-vesti-14042006-antonov-mihail-2000-gosduma-rf-monitoring-smi-15-17.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programmi-organizacii-obedinennih-nacij-po-okruzhayushej-srede-dvadcat-pervaya-sessiya-stranica-4.html
 • textbook.bystrickaya.ru/instrukciya-po-ustrojstvu-setej-zazemleniya-i-molniezashite-data-vvedeniya-1993-01-01.html
 • textbook.bystrickaya.ru/ispolzovannie-istochniki-a-v-zberovskij-sokrat-i-afinskaya-demokratiya.html
 • klass.bystrickaya.ru/astroprognoz-s-17-po-28-noyabrya.html
 • literature.bystrickaya.ru/doklad-ntc-regiongidroproekt-na-temu-obosnovanie-proektirovaniya-i-vnedreniya-meropriyatij-po-snizheniyu-pavodkovoj-opasnosti-v-nizhnem-techenii-r-terek.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-xxv-o-klevetnikah-predislovie.html
 • shkola.bystrickaya.ru/osoblivost-ocnki-yakost-bezpeki-myasnih-produktv-z-mportno-sirovini.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/plani-seminarskih-prakticheskih-zanyatij-uchebno-metodicheskij-kompleks-nalogovoe-pravo-udk-bbk-n-rekomendovano.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-programma-reshenie-tipovih-zadach-i-kontrolnie-zadaniya-dlya-studentov-zaochnogo-otdeleniya-inzhenerno-tehnicheskih-specialnostej-sankt-peterburg-stranica-25.html
 • assessments.bystrickaya.ru/biblejskie-prorochestva-otnosyashiesya-k-gerulam-a-a-oparin-vsemirnaya-istoriya-i-prorochestva-biblii.html
 • school.bystrickaya.ru/konyunktura-i-yomkost-rinka.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-3-vozrastnie-osobennosti-detej-zadachi-vospitaniya-puti-realizacii-zadach-vospitaniya-organizaciya-vospitaniya.html
 • shkola.bystrickaya.ru/razrabotka-konstrukcii-i-tehnologii-proizvodstva-upakovki-iz-kartona-dlya-pelmenej.html
 • urok.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-uchebno-metodicheskij-kompleks-praktika-dlya-specialnostej-080502-ekonomika-i-upravlenie-na.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vv-skulkova-yu-s-stepanov-redakcionnaya-kollegiya.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-organizacionnih-meropriyatij-po-provedeniyu-gorodskogo-festivalya-samodeyatelnogo-tvorchestva-veteranov-vojni-i-truda.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pravovaya-organizaciya-kreditno-raschyotnih-otnoshenij-chast-2.html
 • institute.bystrickaya.ru/ezhekvartalnij-otchet-otkritogo-akcionernogo-obshestva-silovie-mashini-ztl-lmz-elektrosila-energomasheksport-stranica-15.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/ot-izdatelya-stranica-8.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prilozhenie-8a-porochnij-krug-v-kompaniyah-pryamogo-sravneniya-dzhim-kollinz-ot-horoshego-k-velikomu.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/metodi-upravleniya-zapasami-sirya-i-gotovoj-produkcii.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/gosudarstvennoe-stroitelstvo-tendencii-razvitiya-situacii-analiticheskij-kommentarij-6.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/glava-6-pomoshnik-korolevskogo-prokurora-aleksandr-dyuma-graf-monte-kristo.html
 • shkola.bystrickaya.ru/straus-ptica-xxi-veka-v-m-dolzhenko-s-kroo-obedinenie-lyubitelej-zhivotnih-drug.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema3nalogovoe-obyazatelstvo-i-ego-ispolnenie-7-uchet-neproizvedennih-aktivov-21-tema-uchet-materialnih-zapasov-22.html
 • literatura.bystrickaya.ru/saba-zhrgzetn-oitushilar-tyutorlar-mukushev-b-a-p-d-bajlanis-tr-zh-t-64-37-58.html
 • writing.bystrickaya.ru/fotokorrespondent-rukovodstvo-izdatelskogo-doma-5.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-54-napravlyayushie-vrashatelnogo-dvizheniya-metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnie-zadaniya-dlya-studentov-zaochnikov.html
 • textbook.bystrickaya.ru/igra-rossii-s-obrazom-boga-igra-rossii-s-obrazom-boga-9-glava-vzglyad-v-budushee-10-otbroshennoe-proshloe-10.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-eluk-674152-091-re.html
 • writing.bystrickaya.ru/determinizm.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.