.RU

9.2. Резултати от дейността - Проспект за публично предлагане на акции на


^ 9.2. Резултати от дейността


9.2.1. Информация относно значими фактори, включително необичайни и редки събития или нови развития, които съществено се отразяват върху приходите от основна дейност на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД
Измененията в приходите от дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, през последните три години са представени в т. 9.1.4. „Анализ на финансовото състояние”. Там са разгледани и факторите, на които се дължи изменението в приходите.

9.2.2. Когато финансовите отчети оповестяват значители промени в нетните приходи от продажби или приходи, да се предостави текстово разглеждане на причините за подобни промени
През разглеждания период няма други значителни събития с еднократен ефект върху приходите на дружеството.


9.2.3. Информация, отнасяща се до правителствената, икономическата, фискалната, парична политика или политически курс или фактори, които значително са засегнали или биха могли да засегнат значително, пряко или косвено дейността на емитента.

Дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД е подчинена на действащите правителствени, икономически, данъчни, монетарни и политически фактори, влияещи на всички стопански субекти в страната.


България има стратегическо географско местоположение, разположена е на територията на Югоизточна Европа в североизточната част на Балканския полуостров, изпълнявайки ролята на кръстопът между Запада и Изтока, между Севера и Юга.


Членството на България в Европейския съюз ще продължава да оказва своето влияние върху развитието на туризма в страната през следващите години. Това влияние далеч не се ограничава с чисто технологичните улеснения като граничен и митнически контрол и др. но основно касае утвържаване имиджа на България като „близка” дестинация, предлагаща усещане за стабилност, надежност и предсказуемост. Общността на Европейския съюз продължава да е най-важният генериращ пазар за международен туризъм на България, с относителен дял 72.5%, като ръстът му спрямо 2006 г., когато е бил 51.5%, се е покачил с 21 пункта. В броя на туристите от ЕС за България се наблюдава ръст от 23.4%. Данните ясно показват, че интересът към новата страна-членка на ЕС се е увеличил особено от пазари, които са били традиционни за нашата страна, като: Полша, Словакия, Словения, Естония, Латвия, Унгария.


Продължава тенденцията от 2006 и 2007 г. на силен интерес от страна на Румъния, и Португалия. Радващ е интересът от страна на Испания, Франция, Италия и Кипър. През 2007 г. е преодолян отчетеният спад на туристи от Гърция (-9 %), като вече е констатиран ръст от 36.5 %. Гърция оглавява класацията на страните, по брой на туристи посещаващи нашата страна.


Отражението върху Дружеството на рисковете, свързани със спазването на регулациите на ЕС, може да бъде по отношение на повишени разходи за спазване на изискванията, отделяне на ключов управленски ресурс по отношение реализацията на проекти/инициативи, свързани със спазването на регулациите, както и с евентуални санкции при нарушавене на нормите, заложени в тези регулации.


^ 10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 10.1. Информация за капиталовите ресурси на емитента (както краткосрочни, така и дългосрочни
За последните три години основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност на Дружеството са:

Като външни източници на ликвидност могат да бъдат посочени:

^ Таблица № 8 Капиталови ресурси на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД

Показател /хил. лв./

30.09.2008

2007


30.09.2007

2006

2005

^ Парични наличности и парични еквиваленти
Парични средства в брой

6

12

25

18

25

Парични средства в безсрочни депозити

0

0

0

0

0

Парични средства в банка

8

20

312

0

27

^ Общо парични наличности и парични еквиваленти

14

32

337

18

52

Регистриран капитал

20805

1000

1000

1930

1930

Положителни разлики отнесени към капитала
19805

19805

0

0

^ Общо регистриран капитал

20805

20805

20805

1930

1930

Резерви
Резерв последващи оценки активи и пасиви


0


0


0


0

0

други резерви

0

0

1405

1405

1407

Разлика по справедлива стойност

0

0

18664

0

0

Загуба от минали години

0

0

-394

0

0

^ Общо резерви

0

0

20069

1405

1407

Текуща печалба/(загуба)

(154)

6

130

-394

-109Задължения към свързани лица

234

0

294

0

0

Задължения по търговски заеми

261

738

0

0

0

 Търговски и други задължения

135

191

254

294

0

^ Дългосрочни задължения

630

929

548

294

0

Източник: Одитирани проформа консолидирани финансови отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за 2005, 2006 и одитиран консолидиран отчет за 2007 г, както и неодитирани междинни отчети на Дружеството към 30.09.2007 и 30.09.2008г.


^ Таблица № 8а. Краткосрочни пасиви

Показател /хил. лв./

30.09.2008

2007

30.09.2007

2006

2005

Краткосрочни задължения

964

1201

1613

1285

528

Задължения към свързани предприятия

199

199

463

349

0

Задължения към доставчици и клиенти

477

443

512

153

149

Получени аванси

0

0

0

0

0

Задължения по търговски заеми

0

0

0

0

0

Задължения към персонала

24

216

263

299

62

Задължения към осигурителни предприятия

45

25

28

43

18

Данъчни задължения

44

45

46

61

26

Други краткосрочни задължения

175

273

301

380

273

Източник: Одитирани проформа консолидирани финансови отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за 2005, 2006 и одитиран консолидиран отчет за 2007 г, както и неодитирани междинни отчети на Дружеството към 30.09.2007 и 30.09.2008г.


^ Таблица № 8б. Краткротрайни активи

Показател /хил. лв./

30.09.2008

2007

30.09.2007

2006

2005

^ I. Краткотрайни активи

2457

2474

2218

931

811

1. Материални запаси

103

139

136

107

127

2. Краткосрочни вземания

2340

2302

1745

806

632

3. Краткосрочни финансови активи

0

0

0

0

0

4. Парични средства

14

32

337

18

52

5. Незавършено производство

0

1

0

0

0

Източник: Одитирани проформа консолидирани финансови отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за 2005, 2006 и одитиран консолидиран отчет за 2007 г, както и неодитирани междинни отчети на Дружеството към 30.09.2007 и 30.09.2008г.


^ Таблица № 8в. Краткосрочни вземания

Показател /хил. лв./

30.09.2008

2007

30.09.2007

2006

2005

1. Вземания от свързани предприятия

694

610

855

538

84

2. Вземания от клиенти и доставчици

984

1194

740

76

135

3. Предоставени аванси

0

0

0

0

0

4. Вземания по предоставени търговски заеми

0

0

0

0

5

5. Съдебни и присъдени вземания

2


1

6. Данъци за възстановяване
5

7

7

28

7. Други краткосрочни вземания

660

493

143

185

379

ОБЩО

2340

2302

1745

806

632

Източник: Одитирани проформа консолидирани финансови отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за 2005, 2006 и одитиран консолидиран отчет за 2007 г, както и неодитирани междинни отчети на Дружеството към 30.09.2007 и 30.09.2008г.


Няма ограничения върху използването на капиталови ресурси, които значително са засегнали или биха могли значително да засегнат пряко или косвено дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД.

avtomatizaciya-processa-nitrovaniya-piridona-chast-3.html
avtomatizaciya-processa-prokalki-koksa.html
avtomatizaciya-processa-spekaniya-agloshihti-chast-3.html
avtomatizaciya-processa-upravleniya-rabochim-organom-mashini-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-kompleksnaya.html
avtomatizaciya-proektirovaniya-cifrovih-sbis-na-baze-matric-vajnbergera-i-tranzistornih-matric-chast-3.html
avtomatizaciya-proizvodstvennih-processov.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-2-svyazivanie-tablic-celostnost-svyazej-uchebnoe-posobie-po-bazam-dannih-prednaznacheno-dlya-studentov-specialnosti.html
 • bukva.bystrickaya.ru/socialnie-normi-i-deviantnoe-povedenie.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/severin-boecij-anicij-manlij.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/rol-otca-i-sina-rastrelli-v-istorii-russkoj-kulturi.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sistema-rl-pitatelnaya-voda-k-kotlu-annotaciya-diplom.html
 • uchit.bystrickaya.ru/strokov-a-a-vooruzhennie-sili-i-voennoe-iskusstvo-v-pervoj-mirovoj-vojne-stranica-4.html
 • grade.bystrickaya.ru/monitoring-osnovnih-izmenenij-v-zakonodatelstve-novoe-v-buhgalterskom-uchete-i-nalogooblozhenii-dokumenti-poluchennie-za-period-08-08-2011.html
 • testyi.bystrickaya.ru/a-t-mann-life-time-astrology-astrologiya-zhizn-vo-vremeni-stranica-13.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-uchebnoj-disciplini-religiovedenie-vuzovskogo-komponenta-cikla-opd-po-specialnostyam-020201-biologiya-psihologiya-politologiya.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-meropriyatiya-9-30-transfer-ot-metro-yugo-zapadnaya-do-ofisa-10-00.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/toplivno-energeticheskij-kompleks-sostav-znachenie-v-hozyajstve-problemi-razvitiya-tek-i-problemi-ohrani-okruzhayushej-sredi-opredelenie-po-topograficheskoj-karte-napravlenij-i-rasstoyanij.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vi-rukovoditel-otdela-prodazh-nachalstvu-postoyanno-nuzhna-pribil-aprovodya-peregovori-s-visokoj-stoimostyu-vam-nuzhna-tolko-pobeda-riskovat-klientami-n.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vvedenie-v-i-melenchuk-kand-geogr-docent-kafedri-geografii-kaluzhskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/problemi-razvitiya-visshej-shkoli-v-usloviyah-perehoda-k-innovacionnomu-razvitiyu.html
 • bukva.bystrickaya.ru/tridcat-vosem-richard-bah-most-cherez-vechnost.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rejting-publichnosti-vlasti-kommersant-vlast-chernikov-pavel-10102005-40-str-79.html
 • credit.bystrickaya.ru/operativnaya-rabota-kss-i-kso-primorskaya-kraevaya-federaciya-speleoturizma-vladivostokskij-gorodskoj-klub-speleologov.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-chast-pervaya-stranica-2.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-tretya-vi-eshe-obo-mne-ne-slishali-tak-ya-i-znal-vprochem-chego-eshe-mozhno-zhdat-ot-stol-primitivnih-sushestv.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sostoyanie-i-razvitie-sistemi-obrazovaniya-v-2008-2009-uchebnom-godu-stranica-4.html
 • learn.bystrickaya.ru/gg-chernij-a-a-fursenko-v-a-sadovnichij.html
 • spur.bystrickaya.ru/lopushinaya-pesnya-sds04-ni039.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/tehnologiya-avtomatizaciya-litejnih-processov-chast-15.html
 • thesis.bystrickaya.ru/primenenie-metodov-i-principov-setevogo-prava-dlya-sovershenstvovaniya-mezhbyudzhetnih-otnoshenij-rossijskoj-federacii.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-14-konniki-generala-belova-sergej-egorovich-miheenkov.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-viiirossiya-postsovetskaya-otechestvennaya-istoriya.html
 • letter.bystrickaya.ru/nejtronnij-alhimik-konflikt-stranica-35.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chelovek-nuzhen-bibliograficheskij-ukazatel-prednaznachen-kak-dlya-specialistov-tak-i-dlya-shirokogo-kruga-chitatelej.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-anglijskomu-yaziku-3-klassa.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-3-funkcionalnie-oblasti-logistiki-vi-voprosi-dlya-samokontrolya.html
 • desk.bystrickaya.ru/otgadka-grezi-kniga-mertvih-v-svoej-glubinnoj-suti-govorit-o-tom-zhe-o-snah-oneotvratimih-dlya-kazhdogo-snah-zagrobya.html
 • crib.bystrickaya.ru/ilimi-stild-trler-men-zhanrli-erekshelkter.html
 • composition.bystrickaya.ru/oprovedenii-regionalnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiadi-shkolnikov-po-himii-v-20102011-uchebnom-godu.html
 • grade.bystrickaya.ru/o-realizacii-nacionalnoj-obrazovatelnoj-iniciativi-nasha-novaya-shkola.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadacha-kram.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.